ระบบขอหนังสือรับรอง ส่วนทรัพยากรบุคคล


เลขประจำตัวพนักงาน


รหัสผ่าน SUT mail
หมายเหตุ

หากมีปัญหาการกรอกหรือรายละเอียดข้อมูล กรุณาติดต่อ คุณวันวิสาข์ ว่องประชานุกูล โทร 4713

หากมีปัญหาเข้าระบบหรือบันทึกข้อมูลไม่ได้ กรุณาติดต่อ คุณอัครพล จำปานิล โทร 4056

© 2018 Copyright: Division of Human Resources